Kompetencje kierownika projektu

help arrow berg

Kompetencje kierownika projektu

Co to znaczy być dobrym kierownikiem projektu? Jakie kompetencje czynią kierowników projektów efektami menedżerami? Kompetencjom kierowników projektów przygląda się Agnieszka Dobosz – konsultant TenStep Polska, współtwórca Modelu kompetencji personalnych TenStep – na łamach czerwcowego magazynu Project Management Institute Strefa PMI. Dla jednych wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem są kluczowe. Inni uważają, że techniczna wiedza i pozycja eksperta nie ma tak dużego znaczenia jak umiejętności typowo menedżerskie i interpersonalne. Komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem i niejednoznacznością, dojrzałość emocjonalna czy asertywność to tylko podstawowe kompetencje miękkie, które każdy project manager powinien świadomie rozwijać. TenStep opracował narzędzie do oceny kompetencji kierowników projektów. Narzędzie bazuje na badaniach własnych TenStep oraz modelu kompetencji PMI (Project Managmenet Competency Development Framework – PMCDF®). Umożliwia on sponsorowi sprawdzenie, czy dany pracownik nadaje się do pełnienia roli kierownika projektu oraz czy tę rolę potrafi pełnić skutecznie. Na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy z zarządami oraz najwyższą kadrą menedżerską TenStep przygotował również narzędzie umożliwiające ocenę, czy dana osoba może pełnić skutecznie rolę sponsora projektu. Więcej informacji nt. modelu kompetencji – 693 656 118 oraz biuro@tenstep.pl