Szkolenia

Praktyczne warsztaty i intersujące narzędzia

help arrow berg

Analiza i weryfikacja możliwości zastosowania project management

Czy zarządzanie projektami jest potrzebne u nas w firmie?
Jak wiele trzeba zmienić, aby zarządzanie projektami przyniosło oczekiwane efekty?
Czy można podnieść efektywność i skuteczność naszych projektów?
Która metodyka będzie dla nas odpowiednia?
Jak systemowe zarządzanie projektami może pomóc nam w trudnościach /opóźnieniach /wyzwaniach w projektach?

Project management to nie moda czy kaprys nadzorujących projekty. To praktyczne narzędzia, które odpowiednio stosowane mogą pomóc w codziennej pracy. Skuteczność i efektywność jest doceniana w wielu obszarach.

Czy narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami rozwiążą problemy w Państwa organizacji?  – warto tę tezę zweryfikować zanim zostanie uruchomiony proces wdrożeniowy. Warto sprawdzić „na sucho” jakie konsekwencje przyniosą podjęte działania i jak należy się na to przygotować. Warto wyznaczyć sobie cel do osiągnięcia  i spokojnie zaplanować jak go osiągnąć.

Jako firma doradztwa strategicznego specjalizująca się w szeroko pojętym project managemet wielokrotnie pracowaliśmy dla firm, które realizują wiele projektów jednocześnie, wspierając ich w uporządkowaniu systemowego zarządzania projektami i portfelami. Nasi Klienci doceniają, iż dzięki naszym rozwiązaniom wybierane są najbardziej wartościowe projekty, które realizowane są w przewidywalny i efektywny sposób, kierownictwo posiada dostęp do wiarygodnych informacji, zasoby są optymalnie wykorzystywane a pracownicy są kompetentni i zaangażowani w realizację powierzonych zadań.

Proponujemy Państwu doradztwo i wsparcie w pierwszym etapie prac wdrożeniowych: przygotowania analizy stanu obecnego oraz wypracowanie wizji stanu docelowego w obszarze zarządzania projektami wraz z wstępnym zaplanowaniem działań.

Jesteśmy partnerem w dyskusji, zadajemy pytania, pokazujemy możliwości wraz z konsekwencjami podjętych działań uwzględniając aspekty psychologiczne i zarządzania zmianą.

Analiza stanu obecnego – warsztat 1-2 dni*

Głównym celem warsztatu jest analiza stanu „W JAKI SPOSÓB SĄ REALIZOWANE PROJEKTY W FIRMIE” uwzględniając: istniejący kontekst biznesowy, procesy i sposoby ich realizacji, a także realizatorów i interesariuszy zaangażowanych w te procesy.

Efektem warsztatu jest wspólne zrozumienie i nazwanie kluczowych wyzwań i problemów w zidentyfikowanych procesach biznesowych związanych z zarządzaniem projektami.

Zachęcamy, aby w takim warsztacie wzięły udział osoby, które mają rozeznanie w poszczególnych obszarach tematycznych, pracują od dawna w firmie, potrafią i chcą dzielić się swoją wiedzą o funkcjonowaniu firmy, szczególnie posiadają wiedzę o:

  • przygotowaniu projektów pod względem wewnętrznego porządku prawnego (regulaminy, procedury, stan prawny)
  • miernikach sukcesu projektów, rolach projektowych w tym uprawnienia i odpowiedzialności, metodach/procedurach zarządzania projektami, systemie raportowania, narzędziach wspierających zarządzanie projektami używanych aktualnie przez PM
  • różnicach w postrzeganiu zrządzania projektami w poszczególnych lokalizacjach (opcjonalnie)
  • sposobie budżetowania i rozliczania projektów
  • strukturze organizacyjnej i wpływu jej na zespoły projektowe
  • przygotowaniu zespołów, kulturze organizacyjnej, systemach: motywacyjnym i ocen okresowych pracowników, poziomie umiejętności pracowników w zakresie zarządzania projektami.

Warsztat moderowany jest przez doradców, którzy zadają pytania, parafrazują i pokazują interpretację lub powiązanie danych zagadnień pomiędzy sobą.

Spotkanie z Zarządem – warsztat 4 godziny

Głównym celem spotkania jest podsumowanie analizy stanu obecnego oraz uzyskanie informacji o wytycznych kierunkowych i oczekiwaniach co do potencjalnych zmian.

Podczas spotkania, na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia, zostaną zaprezentowane możliwości, typowe błędy oraz korzyści wynikające z systemowego zarządzania projektami z perspektywy Zarządu. Kluczowym aspektem tego spotkania będzie zebranie oczekiwań Zarządu względem systemowego zarządzania projektami i portfelami oraz wskazanie ich roli w procesie wdrożenia.

Budowanie stanu docelowego – warsztat 1-2 dni*

Na podstawie analizy stanu obecnego oraz wytycznych kierunkowych Zarządu, zespół prowadzony przez trenerów – doradców doprecyzuje docelową wizję działania systemu zarządzania projektami w firmie oraz proces wdrożenia tego systemu. Na bazie swojej wiedzy i doświadczenia będziemy pokazywać możliwości rozwiązania poszczególnych trudności wraz z omówieniem konsekwencji zastosowania ich dla całej organizacji.

Spotkanie podsumowujące – warsztat 2 godziny

Podsumowanie wyników prac warsztatowych oraz omówienie procesu wdrożenia systemu zarządzania projektami. Niewątpliwie, jest to ważny kamień milowy – moment na podjęcie decyzji przez firmę o dalszych krokach.

Czas trwania poszczególnych warsztatów oznaczonych * oraz wycena zależą od wielkości organizacji, ilości projektów oraz złożoności struktury organizacyjnej. Skontaktuj się z nami, chętnie wyskalujemy analizę dla Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami