Szkolenia

Praktyczne warsztaty i intersujące narzędzia

help arrow berg

Planowanie w MS Project projektów inwestycyjnych

W dużych projektach inwestycyjnych kluczowa staje się komunikacja pomiędzy inwestorem a wykonawcą lub wykonawcami. Typowym narzędziem, które dostarcza informacji o postępie projektu wszystkim jego stronom jest coraz częściej MS Project.

3500zł

Doskonale wiedzą o tym doświadczeni praktycy TenStep. Podczas kursu poznasz zgromadzone przez nich praktyki i wskazówki, które ułatwią Ci planowanie i zarządzanie Twoim projektem inwestycyjnym.

Podczas szkolenia gruntownie przećwiczysz zastosowanie kluczowych dla inwestycji funkcji programu MS Project. Nauczysz się budować poprawny harmonogram i zarządzać nim na etapie realizacji projektu. Poznasz zasady wymiany danych, komunikacji i raportowania postępu przez wykonawców z użyciem tego oprogramowania. Podczas całego kursu będziemy pracować wyłącznie na rzeczywistych projektach. Dlatego po tym szkoleniu MS Project nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic! Zrozumiesz logikę programu i nauczysz się wykorzystywać ją do własnych potrzeb.

Uwaga! Możliwy jest udział w szkoleniu z własnym komputerem i oprogramowaniem. Pozwala to na płynne przeniesienie doświadczeń szkoleniowych do miejsca pracy. Jeśli jednak nie chcesz – w ramach szkolenia zapewnimy Ci dostęp do stanowiska pracy z niezbędnym oprogramowaniem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • Zaplanować i uzgodnić WBS projektu inwestycyjnego z wykonawcami
 • Stworzyć poprawny diagram sieciowy (logikę projektu)
 • Stworzyć poprawny harmonogram projektu
 • Wprowadzić fazy projektu oraz stworzyć odpowiednią hierarchię zadań
 • Przypisać określony czas trwania do zadań oraz wprowadzić zależności między zadaniami
 • Oszacować koszt zadań
 • Przypisać zasoby (ludzi, sprzęt oraz materiały) do zadań
 • Wprowadzić punkty kontrolne
 • Zidentyfikować i sprawować kontrolę nad zadaniami znajdującymi się na ścieżce krytycznej projektu
 • Wprowadzać ograniczenia czasowe do zadań
 • Zapisywać plan bazowy
 • Wprowadzać postęp realizacji zadań
 • Reagować na opóźnienia
 • Określić skutek opóźnienia zadań na czas zakończenia projektu
 • Raportować postęp realizacji prac projektu
 • Powiązać budżet projektu z zadaniami w projekcie.
 • Zweryfikować harmonogram wykonawcy pod kątem jego technicznej poprawności, wiarygodności i przydatności w procesie przyszłej kontroli.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

 • Zajęcia prowadzone przez trenerów mających praktyczne doświadczenie w planowaniu i harmonogramowaniu projektów inwestycyjnych dużej skali
 • Warsztatowy charakter zajęć nastawiony na ćwiczenie praktycznych umiejętności
 • Małe grupy szkoleniowe pozwalające trenerom na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb uczestników
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej)
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Skontaktuj się z nami