Szkolenia

Praktyczne warsztaty i intersujące narzędzia

help arrow berg

Metodyka Sponsorów projektów

Metodyka Sponsora to synteza najlepszych, sprawdzonych w kilkudziesięciu krajach świata, praktyk prowadzenia projektów z perspektywy osób nadzorujących projekty.

430zł

Metodyka Sponsorów projektów

Została opracowana na bazie uznawanego na świecie standardu zarządzania projektami – metodyki TenStep® Project Management Process, który w pełni jest zgodny z metodologią PMBOK®Guide opracowaną przez Project Management Institute.

Metodyka Sponsora jest syntezą najlepszych, sprawdzonych w kilkudziesięciu krajach świata praktyk nadzorowania projektów i relacji z Kierownikiem Projektu. Celem tego podręcznika jest przybliżenie sponsorom zagadnień związanych z zarządzaniem projektami z ich perspektywy oraz pokazanie w jakich sytuacjach ich udział i zaangażowanie jest niezbędne, bo bezpośrednio wpływają na przebieg i powodzenie realizacji projektu.

Podręcznik ten ma z założenia pomóc sponsorom we właściwym wykonywaniu ich obowiązków wobec projektu oraz wobec organizacji, która projekty realizuje poprzez opis zadań i odpowiedzialności sponsora, uzupełnionych o podstawowe narzędzia, takie, jak: listy kontrolne, wskazówki praktyczne, wykazy typowych błędów, zestawienia podstawowych pytań pomagających ocenić stan projektu i jakość jego prowadzenia przez kierownika projektu oraz syntetyczny opis wybranych technik.

Metodyka Sponsora jest publikacją personalizowaną, skontaktujemy się z Tobą w tej kwestii.
Wysyłkę realizujemy w ciągu 5 dni, pokrywamy koszty wysyłki.

 

 

Metodyka Sponsorów projektów

Metodyka składa się z 9 rozdziałów (numerowanych od 0 do 8), poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z planowaniem i realizacją projektów. Treść rozdziałów nawiązuje bezpośrednio do procesów zarządzania projektami, opisanych w metodyce TenStep®Project Management Process, przeznaczonej dla kierowników projektów. W ten sposób połączono perspektywę sponsora z perspektywą kierownika projektu, czyli dwóch ról najmocniej związanych z projektem w całym cyklu jego życia.

Jak pokazuje doświadczenie, bez pełnego wzajemnego zrozumienia przez sponsora i kierownika projektu swoich ról i obowiązków, prowadzenie projektów staje się uciążliwą, mało efektywną, frustrującą i często skazana na porażkę działalnością.

Celem tego podręcznika jest przybliżenie sponsorom zagadnień związanych z zarządzaniem projektami oraz pokazanie, w jakich sytuacjach ich udział i zaangażowanie są niezbędne, bo bezpośrednio wpływają na przebieg i powodzenie realizacji projektu. Podręcznik ten ma z założenia pomóc sponsorom we właściwym wykonywaniu ich obowiązków wobec projektu oraz wobec organizacji, która projekty realizuje.

Skontaktuj się z nami