Szkolenia

Praktyczne warsztaty i intersujące narzędzia

help arrow berg

EVM dla początkujących

Metoda wartości wypracowanej dla początkujących

Jeśli potrzebujesz wiarygodnych informacji na temat Twojego projektu, na podstawie których możesz podejmować właściwe decyzje i szybko reagować na problemy- zestaw wskaźników EVM przychodzi Ci z pomocą.

Wybierz datę i lokalizację:
1100zł

EVM pozwala planować, kontrolować i prognozować

Metoda wartości wypracowanej (EVM) służy do precyzyjnego pomiaru postępu projektu i do wiarygodnego przewidywania przyszłych parametrów projektu, tj. oczekiwana data zakończenia, oczekiwany budżet końcowy, niezbędne przyszłe tempo pracy aby dotrzymać terminu, trendy efektywności pracy i wiele innych. Kierownik projektu otrzymuje „projektowego gps’a”, który poprzez zestaw wskaźników pozwala mu podejmować właściwe decyzje i szybko reagować na problemy. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie pomiar postępu projektu wymyka się intuicji lub gdzie może być różnie interpretowany. Pozwala na ocenę efektywności działań, szacowanie realnych czasów zakończenia i budżetów projektów.

EVM działa na świecie

Standard EVM jest opisany normą ANSI/EIA-748C. W USA, Kanadzie czy Australii jest używany obowiązkowo w projektach publicznych dowolnej skali. Metoda wartości wypracowanej sprawdza się w każdej branży. Jest z powodzeniem stosowana zarówno w projektach inwestycyjnych, konstrukcyjnych, budowlanych, produkcyjnych jak i wdrożeniowych, IT czy w dziedzinie zasobów ludzkich. Jest doskonałą podstawą do konstruowania warunków umownych, procedur odbiorowych, procedur zarządzania jakością, systemu raportowania i komunikacji. Firmy realizujące projekty na co dzień używają tego standardu zarówno na własne potrzeby, np. do kosztorysowania jak i do wspólnej komunikacji z zamawiającym, np. do raportowania postępu. Język EVM jest uniwersalny, stanowi „esperanto zarządzania projektami”. Idealnie komponuje się z wymaganiami FIDIC. Trudno się dziwić, że stanowi podstawę większości kontraktów na świecie.

EVM jest łatwy

Standard EVM opiera się na danych, które już dziś obliczamy zarządzając projektem, tj. poniesione czy planowane koszty. Wprowadza jednak kilkanaście nowych, pochodnych wskaźników, obliczanych automatycznie na podstawie zadanych formuł. Tworzą one „deskę rozdzielczą” kierownika projektu. Są niezwykle łatwe w interpretacji i pozwalają szybko reagować na ewentualne problemy. Używane często oprogramowanie wspierające, tj. MS Project czy Primavera potrafi już dziś pracować w tym standardzie. Jednak nawet jeśli używasz Excel’a – łatwo zdefiniujesz w nim odpowiednie wskaźniki. EVM można stosować w każdym podejściu metodycznym – PMI/PMBOK®Guide, Prince2, TenStep, AGILE i innych.

Korzyści dla uczestnika:

Warsztat przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z metodą wartości wypracowanej.

Uczestnik po warsztacie będzie:

 • rozumiał sposób działania metody EVM
 • znał zasady planowania i budżetowania niezbędne do użycia metody
 • potrafił samodzielnie zidentyfikować dane potrzebne do policzenia wskaźników EVM
 • rozumiał znaczenie poszczególnych wskaźników
 • umiał prognozować przyszłe wyniki projektu na podstawie wskaźników EVM
 • umiał reagować na ich wskazania
 • posiadał pierwsze doświadczenia zarządzania projektem z użyciem tej metody

Zagadnienia:

 1. Koncepcja wartości wypracowanej – jak rozumieć i interpretować kluczowe pojęcie metody – wartość wypracowaną (earned value, EV)
 2. Harmonogram i budżet projektu – podstawowe zasady planowania i budżetowania projektu w celu wykorzystania wartości wypracowanej
 3. Wskaźniki EVM stanu obecnego – zestaw wskaźników opisujących bieżący stan i wydajność projektu – m.in. BCWP, ACWP, SPI, CPI, SV, CV.
 4. Typowe wskaźniki prognostyczne – sposoby wyznaczania i badania trendów oraz konstruowania prognoz realizacji projektu – m.in. TCPI, ETC, EAC.
 5. EVM w praktyce – gra symulacyjna oparta o zasady EVM. Dwie grupy uczestników realizują projekt używając poznanych technik i narzędzi EVM.

Warsztat prowadzony jest z użyciem oprogramowania MS Project oraz MS Excel.

Skontaktuj się z nami