Szkolenia

Praktyczne warsztaty i intersujące narzędzia

help arrow berg

EVM dla praktyków

Metoda wartości wypracowanej dla praktyków – 2 dni

Jak praktycznie stosować metodę, a także umieć przygotować swoje środowisko pracy oraz sprawdzić, czy standard EVM może być poprawnie stosowany w moich projektach

 

Wybierz datę i lokalizację:
2200zł

Dla pierwszych 5 osób cena promocyjna warsztatu to 1 900zł (z vat)

Jeśli tu zaglądasz zapewne wiesz już co nieco o EVM. Ten warsztat ma na celu odsłonić kulisy metody – źródła danych, sposoby kosztorysowania, zasady tworzenia kont kontrolnych, zasady rachunkowe, sposoby reagowania na podstawie wskaźników i wiele, wiele więcej. Jest przeznaczony dla kierowników projektów i ich zespołów, którzy chcą nie tylko praktycznie stosować metodę, ale również umieć przygotować swoje środowisko pracy oraz sprawdzić, czy standard EVM może być poprawnie stosowany w ich projektach.

Standard EVM jest opisany normą ANSI/EIA-748C. W USA, Kanadzie czy Australii jest używany obowiązkowo w projektach publicznych dowolnej skali. Metoda wartości wypracowanej sprawdza się w każdej branży. Jest z powodzeniem stosowana zarówno w projektach inwestycyjnych, konstrukcyjnych, budowlanych, produkcyjnych jak i wdrożeniowych, IT czy w dziedzinie zasobów ludzkich. Jest doskonałą podstawą do konstruowania warunków umownych, procedur odbiorowych, procedur zarządzania jakością, systemu raportowania i komunikacji.

Firmy realizujące projekty na co dzień używają tego standardu zarówno na własne potrzeby, np. do kosztorysowania jak i do wspólnej komunikacji z zamawiającym, np. do raportowania postępu. Język EVM jest uniwersalny, stanowi „esperanto zarządzania projektami”. Idealnie komponuje się z wymaganiami FIDIC. Trudno się dziwić, że stanowi podstawę większości kontraktów na świecie.

Jeśli nie znasz jeszcze wskaźników EVM – zapraszamy na warsztat podstawowy

http://www.bergp.com/shop/sample-product/evm-dla-poczatkujacych/

Jeśli nie posługujesz się jeszcze programem MS Project – zapraszamy na warsztat

http://www.bergp.com/shop/sample-product/msproject/

 

 

Korzyści dla uczestnika

Po warsztacie uczestnik będzie potrafił:

 • sprawdzić, czy standard używany jest w jego organizacji zgodnie z normą ANSI/EIA-748C
 • przygotować poprawną strukturę podziału pracy dla wybranego projektu
 • zidentyfikować strukturę kosztów przypisanych do projektu
 • zamodelować harmonogram i budżet projektu przy użyciu pakietu MS Project i MS Excel
 • utworzyć linię bazową projektu (PMB)
 • odczytywać status projektu poprzez wskaźniki EVM
 • prognozować przebieg projektu na podstawie wskaźników wydajności EVM
 • raportować projekty poprzez dane EVM
 • uzgadniać postęp pracy z ewentualnymi podwykonawcami przy użyciu interfejsów EVM
 • zapewnić stabilność i integralność danych we własnym projekcie

Zagadnienia:

 1. Idea i wskaźniki EVM – przypomnienie i podsumowanie
 2. Wymagania standardu EVM dotyczące organizacji projektu, czyli dlaczego OBS jest równie ważna jak WBS?
 3. Metody planowania, harmonogramowania i budżetowania projektu, czyli o wiarygodności i dotrzymywaniu obietnic
 4. Zarządzanie budżetami nieprzydzielonymi – nie zawsze wszystko musi być zaplanowane, żeby odnieść sukces
 5. Tworzenie pakietów zadań i pakietów planistycznych
 6. Ustalanie kont kontrolnych, czyli o odpowiedzialności za pracę i jej koszty
 7. Tworzenie budżetowych rezerw zarządczych
 8. Metody zarządzania harmonogramem i oznaczanie statusu zadań, czyli jak oznaczyć % wykonania zadania?
 9. Rozwiązania rachunkowe niezbędne do uzyskania kompletu danych
 10. Integralność danych i stabilność planu bazowego
 11. Wytyczne do umów z podwykonawcami
 12. Zmiany z mocą wsteczną – jak legalnie poprawiać ewentualne błędy
 13. Reagowanie – wskazówki dzięki wskaźnikom
 14. Raporty analityczne i zarządcze – prezentowanie rezultatów i rekomendacji decyzyjnych wyższej kadrze zarządzającej

Warsztat prowadzony jest z użyciem oprogramowania MS Project oraz MS Excel.

Skontaktuj się z nami